expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

onsdag 14. januar 2015

Ein dårleg månad?

I dag hadde eg ein skitur i tett snøvær med ski som veksla mellom å vera bakglatte og så klabbete at eg nesten ikkje kunne balansera oppå dei. Men det gjorde godt likevel :-) "Det finst ikkje dårleg vær, berre dårlige klær", heiter det jo. Kanskje bør eg også begynna å tenkja i dei banar når det gjeld årets månader? "Det finst ingen dårleg månad,  berre manglande hugnad" eller noko sånt. 
Grått og trist eller berre kvitt og annleis?
Eg reknar januar som ein utelukka transportetappe. Det er den einaste tida på året eg faktisk ynskjer at tida skal gå fort. Men i år har det faktisk ikkje vore så verst! Eg trur faktisk at eg har blitt flinkare til å ta dagane som dei kjem, ikkje stressa og sjå på kvar dag som ein ny mogelegheit. Ja, eg har blitt flinkare til det. men laaaangtfrå utlært. Å finna hugnad - glede - i det som faktisk ER her og no.... Det er livskunst!